Přejít na obsah

SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ ŽENY

Žena regionu - Libuše Pešlová


pod záštitou Senátu Parlamentu České republiky a Asociace krajů České republiky

Jde se o celonárodní soutěž, která je určena všem ženám, které dosahují jedinečných výsledků nejen ve své profesi, ale aktivně se podílejí i na veřejném životě, tvoří hodnoty, pomáhají nemocným, dětem, přispívají ke zlepšení a rozvoji svého regionu a ještě při tom zvládají péči o rodinu. Nejedná se přitom jen o veřejně známé a úspěšné osobnosti, ale především o obyčejné ženy, o jejichž smysluplných a nezištných aktivitách nemá veřejnost ani média většinou ani tušení. Cílem soutěže je ocenit úsilí těchto výjimečných žen a zviditelnit jejich práci a výsledky.

“Důstojný život nám všem”

Sociálně demokratické ženy Prahy 4 takovou mají, jmenuje se Libuše Pešlová, která byla nominována paní senátorkou, prof. Evou Sykovou, která od října 2012 zastupuje občany Prahy 4 v Senátu PČR.

Libuše Pešlová žije v Praze 20 let, je předsedkyní SDŽ. Její profese je Andragog, pracovník k veřejnosti. Téměř 35 let se věnuje zdravotnictví a sociální péči. Začínala jako staniční sestra na Dětské klinice a dětem se věnovala bez mála polovinu svého profesního a soukromého života. Jako zdravotnice v nemocnici, v jeslích, ale i jako pedagog na dětských táborech, v dětských skupinách nebo v mateřských školách. Nyní již 19 let působí v Thomayerově nemocnici. Spolupracuje s Klubem důchodců při nemocnici, kde připravuje různé aktivity, zdravotnické přednášky, tvůrčí práci a spolupracuje i s dalšími Kluby seniorů na Praze 4. Pomáhá klinikám a oddělením v nemocnici získávat finanční dary či propagaci jejich záslužné práce. Ve svém volném čase je členkou Komise zdravotně sociální a rodinné politiky. Spolupracuje s místostarostkou Prahy 4 ze zdravotního a sociálního odboru při pomoci se sociálními či zdravotními potřebami obyvatel této lokality. Zapojila se i do aktivit Svazu pacientů ČR, kde hájí práva a zájmy pacientů při tvorbě zákonů, vyhlášek a pomáhá pacientům poškozeným nesprávnou léčbu. Svoji aktivní profesionální práci se snažila zkoordinovat se svým soukromým životem, který ji přinesl v posledních 2 letech starost a péči o těžce nemocného tatínka s Parkinsonovou nemocí, kterého měla do sklonku jeho života v domácí péči.

Nikdy nehledala ocenění, protože jejím oceněním byly úsměvy a spokojenost lidí. Vždy se snažila svým aktivním přístupem k životu motivovat ostatní a obohacovat jejich životy. Umí pomáhat a naslouchat.

I když se nestala Ženou regionu Praha tou první, ale až šestou, pro nás, Sociálně demokratické ženy Prahy 4, je tou „NAŠÍ ŽENOU ČÍSLO 1“.

Jarmila Soukalová
místopředsedkyně SDŽ P4Poslat emailem
Vytisknout
Nahoru