Přejít na obsah

SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ ŽENY

Senioři 1. ŘÍJNA slaví svůj svátek


Tento „Den“ je věnován našim rodičům, prarodičům, maminkám, tatínkům, babičkám a dědečkům. .le to den, který ukazuje na to, že bychom si měli uvědomit, s čím vším, se musí potýkat, ač už je to problém zdravotní, sociální, nebo finanční. Mezinárodní den seniorů se slaví od roku 1990. Složení světové populace se výrazně mění. V letech 1950 - 2010 se průměrná délka života zvýšila ze 48 let na 68 let. Téměř 700 milionů lidí je dnes ve věku 60 let a více. Předpokládá se, že počet seniorů v rozvojových zemích se do roku 2050 zdvojnásobí a v rozvinutých zemích bude představovat dvojnásobek počtu dětí.

Stámoucí populace představuje obrovskou příležitost a výzvu. S ohledem na tyto skutečnosti ženy z Prahy 4 podporují sociální začlenění a mezigenerační solidaritu. Diskutují s mladší generací o změnách dosavadních stereotypních pohledů na stárnutí a stáří. Snaží se pomoci překonat předsudky o životě, postavení a významu seniorů pro společnost.

Ukazují a připomínají, že stárnoucí populace disponuje cennými životními zkušenostmi zpraktickěho života, odborností a orientací ve vykonávané profesi, větší odpovědností ispolehlivostí. Starší lidé tak představují pro společnost přínos ve vztahu k vykonávání odborných pracovních činností v rámci některých profesí a rovněž při předávání svých zkušeností a znalostí mladší generaci. V mládí si nikdo z nás neuvědomuje a ani nepřipouští, že jednou budeme všichni staří.

Velkým DÁRKEM pro seniory je určitě to, že se od ledna 2018 důchody zvýší v průměruo 475 korun. Paní ministryni Marksové se podařilo prosadit změny v zákoně tak, že díky tomu, ted” každoročně porostou důchody výrazněji.

Sociálně demokratické ženy z Prahy 4 přeji všem seniorům přiměřené zdravi, naplnění přání a snů, radost ze svých rodin, a aby neztratili odvahu a chuť žít.

Libuše Pešlová
předsedkyně Klubu SDŽ P4Poslat emailem
Vytisknout
Nahoru