Přejít na obsah

SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ ŽENY

Dobeš zaťal sekeru do školství, Drábek dorazí mateřské školy


Systém mateřských škol byl již trnem v oku současnému předsedovi vlády Nečasovi v roce 2008. Jenom shodou náhod, že padla vláda, se tento systém dále rozkládající školství, tentokrát předškolní, nepodařilo realizovat. A tak přičinlivý ministr Drábek po rozvratu úřadů práce se vrhl na devastaci předškolního vzdělávání, systému, který přes obrovské potíže připravuje naše děti na školní docházku. Potíže jsou to převážně finanční, obce přebírají stále více povinností od státu, ale finance si stát ponechává. Zřizovatelé MŠ sami od sebe změnit parametry provozu MŠ nemohou, jak má předškolní vzdělávání vypadat, určuje zákon o předškolním vzdělávání. Důrazně se ohrazuji, aby situace s nedostatkem míst v mateřských školách byla řešena jako dálnice. Nemáme peníze na stavbu dálnic? Tak přejmenujeme některé silnice na dálnice a hned statistika vypadá líp. Kdyby tento Kocourkov nebyl k smíchu, tak je k pláči.

Aby bylo možné obejít zákon o předškolním vzdělávání, jsou zaváděny dětské skupiny a to tak zvaným Zákonem o službách péče o děti. Již v preambuli je návrh zrušení bezplatného posledního roku předškolního vzdělávání a zvýšení procenta maximální možné finanční spoluúčasti zákonných zástupců dítěte na úhradě neinvestičních nákladu na předškolní vzdělávání.

A aby tuto činnost mohl vykonávat téměř kdokoli, jsou sníženy odborné způsobilosti na střední vzdělávání s maturitou a k tomu doklad o dílčí kvalifikaci pro činnost chůvy. Chůvy mají také uplatňovat metody a formy pedagogické práce s ohledem na věk dítěte. V jakém rozsahu a kde se to budou učit, není řečeno. Kurs chůvy ale není potřeba, pokud jste získali např. způsobilost k výkonu povolání všeobecného sanitáře. A přesto je ve zdůvodnění napsáno, že stupeň vzdělání byl stanoven s ohledem na evropské trendy. Ovšem jaké a v které zemi, je záměrně zamlčeno. A protože i takto minimální požadavek na vzdělání osob pečující o děti by byl drahý, zavádí se výpomoc osob, které budou plnit pokyny a není pro ně stanoven žádný požadavek odborné způsobilosti. Jako alibi je určeno, že zřizovatel dětské skupiny je povinen zajistit péči o děti tak, aby byla zajištěna výchovná péče o svěřené děti zaměřená na jejich celkový rozvoj, pobyt na čerstvém vzduchu, spánek, osobní hygienu dětí a jejich bezpečnost a ochranu zdraví. Parametry této péče, se ale neuvádí, a tak to bude na libovůli zřizovatelů.

Zákon předpokládá, že malá a střední dětská skupina bude zřizována v prostorech, na které se nebude vztahovat vyhláška o hygienických požadavcích. Požadavky pro tyto skupiny mají zároveň ponechat smluvním stranám prostor, aby si navzájem dojednaly podmínky, za nichž bude služba poskytována. Pro velké skupiny dětí se pro provoz a prostor pouze předpokládá aplikace stávajících předpisů. Ale pro jistotu je zde návrh na novelizaci zákona o ochraně veřejného zdraví.

Návrh na hlídání dětí nás vrací hluboko zpět, vyřazuje naše děti z budoucí konkurence. Srovnání laťky před vstupem na ZŠ odstraňuje sociální bariéry a vyloučení.

Dostupné a kvalitní předškolní vzdělávání je nejefektivnější školskou investicí.

23.8.2012
Jindřiška Maršová
předsedkyně hnutí Sociálně demokratických žen
sdz@socdem.cz, 602 581 162Poslat emailem
Vytisknout
Nahoru