Přejít na obsah

SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ ŽENY

Prohlášení Sociálně demokratických žen pro občany a občanky našich měst a obcí


P R O H L Á Š E N Í


Sociálně demokratických žen pro občany a občanky

našich měst a obcí


Naše společnost se nachází ve složité situaci. Chápeme, že udržitelný ekonomický rozvoj a zamezení nárůstu státního dluhu jsou velmi důležitými předpoklady pro zabezpečení kvality života našich občanů, ale morální, sociální a etické aspekty naší společnosti vyžadují od vládních představitelů stejnou pozornost jako ekonomika.


Jsme velmi rozčarovány nedostatečnou podporou celonárodní diskuze na toto téma ze strany vlády a požadujeme, aby se problematikou, která se týká žen, rodin s dětmi, seniorů a zdravotně postižených spoluobčanů představitelé naší země vážně zabývali.


Nikomu z nás se nebude dařit tehdy, když průměrná mzda ve státě bude činit o polovinu více, nežli náš plat, když o děti během našeho pracovního výkonu nebude kvalitně postaráno v dostatečném počtu dostupných předškolních zařízení, když zdravotní péče nebude v žádané kvalitě dostupná pro všechny a když náklady na ošetřování starých a zdravotně postižených budou pokryty v míře, která nebude postačovat na zaopatření, ani základních potřeb pro důstojný život.


Z tohoto důvodu žádáme, aby se tato problematika začala řešit se stejnou intenzitou, jaká je věnována ekonomickým otázkám a problémům. Spokojený život nemůže být výsadou pro pár vyvolených, ale nárok na něj mají všichni, kdo poctivě pracovali, pracují, nebo se ze zdravotních důvodů nejsou schopni o sebe postarat.


Vytvoření prostředí k tomu aby tato podmínka byla uvedena v život, patří mezi základní úkoly každé vlády, která stojí v čele naší země.Jindřiška Maršová

předsedkyně SDŽ

e-mail: sdz@socdem.cz

GSM: 602 581 162


Olomouc 2010 09 25, programová konference ČSSDPoslat emailem
Vytisknout
Nahoru