Přejít na obsah

SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ ŽENY

Prohlášení Sociálně demokratických žen při příležitosti MDŽ 8. března 2014


ČSSD je levicovou stranou, která se zasazuje o prosazování rovnosti žen a mužů a která je její základní hodnotou. Sociálně demokratické ženy předkládají návrhy, které pomáhají tuto vizi uskutečnit a ve veřejném životě změní postavení žen z „obslužných pozic na pozice rozhodovací“. Sociálně demokratické ženy žádají, aby ve Stanovách ČSSD byl zakotven mechanismus, který zajistí vyvážený počet žen jak ve vnitrostranických funkcích, tak na volitelných místech kandidátních listin ČSSD.

Socialisté a sociální demokraté byli vždy průkopníky ženských práv a dávali ženám možnost vlastní svobodné volby a hlasu. Všichni mají mít snadný a bezplatný přístup k sexuální výchově a zdravotní péči v oblasti reprodukčního zdraví. Ženy mají právo se rozhodnout o počtu svých dětí a čase, kdy je chtějí přivést na svět. Na kongresu socialistických stran (PES) v únoru letošního roku v Římě jsme jednohlasně podpořily ženy ve Španělsku v jejich požadavcích na práva na reprodukční zdraví. Ženy mají právo na antikoncepci, přístup k postkoitálním medikacím a k umělému přerušení těhotenství.

Sociálně demokratické ženy odmítají problematický návrh zákona o službách péče o děti v takzv. dětských skupinách z dílny Petra Nečase, oprášený bývalým ministrem Dobešem a dnes prosazovaný poslanci TOP 09 jako náhradu soustavy mateřských škol. ČSSD nesmí připustit, aby se předškolní vzdělávání změnilo na „hlídání ve žňových útulcích“, kam v rámci šetření budou rodiče nosit stravu z domova. Je povinností vlády zajistit prostředky obcím a městům na MŠ, tak aby předškolní péče a vzdělávání byly v rukou vysokoškolsky vzdělaných učitelek a učitelů, aby předškolní vzdělávání bylo dostupné jak finančně, tak v místě, kvalita vzdělání byla garantována zákonem a obce a města ji zajistily. Péče a vzdělání nejmenších nesmí být předmětem experimentu jako naše ostatní, těžce zkoušené školství.

Sociálně demokratické ženy jako jedny z prvních upozornily na problém ubytoven a byznysu s doplatky na bydlení. Vítáme, že vláda České republiky si jako prioritu vytyčila přijetí zákona o sociálním bydlení. Musí skončit nedostupnost bydlení jako základního sociálního práva pro alarmující počet lidí a to nejenom nezaměstnaných, ale i nízko výdělečných osob, rodin s více dětmi a rozšiřující se okruh seniorů. Domov nemůže být ubytovna.

Sociálně demokratické ženy se zasazují, aby astronomický počet exekucí po svěření výkonu stání správy do soukromých rukou, který představují sociální zlo, byl řešen novelou zákona. Takto nastavený systém je v Evropě nevídaný. Právní džungle při provádění exekucí musí skončit. Jsou okrádáni a poškozováni i nevinní lidé. Nesmí platit, že primárním cílem není uspokojení věřitelů, ale „namastit si kapsu“. „Výsledkem stokorunových dluhů nemůže být existenční zničení povinných a milionové zisky pro advokáty, exekutory a lidi kolem“.

Sociálně demokratické ženy jsou přesvědčeny, že dnešní vláda zajistí právo a spravedlnost všem občanům.

Jindřiška Maršová
předsedkyně SDŽPoslat emailem
Vytisknout
Nahoru