Přejít na obsah

SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ ŽENY

Prohlášení Sociálně demokratických žen při příležitosti Mezinárodního dne žen 7. března 2015


Ve světě trpí demencí ve všech jejích formách 45 milionů lidí, v Evropě trpí demencí 11 milionů osob, přičemž v ČR je to 150 tisíc osob a do poloviny století to bude více než čtvrt milionu. Nejčastější příčinou demence je Alzheimerova nemoc, která je častější u starších osob. Lidé s demencí potřebují intenzivní specializovanou péči druhých, nejčastěji žen.

Sociálně demokratické ženy vyzývají vládu ČR, aby označila demenci za prioritu v oblasti veřejného zdraví a ve spolupráci s Alzheimer Europe a Českou alzheimerovskou společností vypracovala Národní strategii proti demenci, která umožní zlepšení situace lidí s demencí a pečujích. Těmi jsou většinou ženy, ať již pečují o své blízké či pracují v péči o lidi s demencí.

Sociálně demokratické ženy vyzývají ministerstvo zdravotnictví ČR, aby přijalo opatření ke správné diagnostice demence ve správný čas a společně s ministerstvem práce a sociálních věcí ČR aby přijaly opatření k zajištění podpory a pomoci lidí poté, co jim byla diagnóza demence stanovena, aby se tak zlepšila kvalita a dostupnost služeb pro osoby s demencí a jejich rodinné příslušníky ať již ve zdravotní či sociální oblasti, stejně tak jako jejich návaznost.

Sociálně demokratické ženy vyzývají ministerstvo zdravotnictví ČR, aby podporovalo informační kampaně poskytující potřebné informace o problematice demence a péče o tyto pacienty. Je potřeba překonat stigma, poučit se o možnostech prevence, znát možnosti pomoci a podpory.

Sociálně demokratické ženy vyzývají vládu ČR, aby podpořila univerzitní centrum pro studium dlouhodobé péče jako základnu teoretických východisek a mezinárodní spolupráce pro zlepšení kvality péče o lidi s demencí a obdobně postižené osoby s těžkou disabilitou, jak je tomu v evropských zemích

Sociálně demokratické ženy vyzývají ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR k podpoře výzkumu v oblasti Alzheimerovy nemoci a jiných onemocnění a k alokaci zdrojů k účasti na Společném programování evropského výzkumu v této oblasti.

Praha 07 03 2015
Celostátní konference Sociálně demokratických žen
Jindřiška Maršová, předsedkyně SDŽPoslat emailem
Vytisknout
Nahoru